Inzetten recherchebureau

 • Inzetten recherchebureau

  Mijn Vraag: recherchebureaus

  Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen om onderzoek te doen naar werknemers?

  Het staat een werkgever in principe vrij om onderzoek te doen naar een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever de werknemer verdenkt van fraude of vermoedt dat de werknemer niet werkelijk arbeidsongeschikt is. Bij het hanteren van opsporingsmiddelen moet de werkgever wel zorgen dat hij de privacy van de werknemer niet onnodig schendt, zo zeggen de arbeidsjuristen van XpertHR.


  De werkgever mag een detectivebureau inschakelen om uitsluitsel over zijn vermoedens te krijgen. Die mag in sommige gevallen video-opnamen maken, telefoongesprekken afluisteren en e-mails onderzoeken. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) heeft een gedragscode voor particuliere detective- of beveiligingsbureaus opgesteld. Deze is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en verplicht gesteld door de minister van Justitie en door de VPB. Het naleven van de code is een voorwaarde voor afgifte van een vergunning aan door de minister van Justitie erkende beveiligings- en onderzoeksbureaus.


  Deze gedragscode beschrijft onder meer de praktijk van het detective-onderzoek en bevat nadrukkelijke normen voor de diverse onderzoeksmethoden en -middelen (zoals geheim cameratoezicht, onderscheppen van mails en afluisteren van telefoongesprekken). Verder regelt de gedragscode de rechten van de betrokkenen, in het bijzonder het recht op correctie, verwijdering, inzage en informatie en wederhoor. Tot slot bevat de code regels over de manier waarop de verkregen gegevens moeten worden verwerkt.

 • Aanvraag voor meer informatie

  Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.Ervaringen van klanten

Active CSI wordt erkend door

Active CSI: Als recherchebureau erkend door ministerie van Justitie onder erkenningsnummer POB 1188.

Aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer M1402140