Recherchebureau ingezet tegen werknemer: geldig bewijs?

 • Recherchebureau ingezet tegen werknemer: geldig bewijs?

  ABCOUDE - Een werkgever hoort via via dat een langdurig zieke werknemer stiekem bijklust bij een concurrent. Om de onderste steen boven te krijgen schakelt zij een recherchebureau in. Mag zij als werkgever de bevindingen van de recherche gebruiken tegen haar medewerker? Of getuigt deze handelwijze van slecht werkgeverschap?


  Na geruchten zet werkgeefster recherchebureau in
  Doel is waarheidsvinding
  ‘Werkgeefster had me zelf moeten vragen’

  De medewerker van de Toyota garage in Landgraaf wordt tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard omdat hij betrokken raakt bij een verkeersongeluk. In november 2012 heeft hij zich ziek gemeld en in september 2013 geeft een arts een verklaring af waaruit blijkt dat de man lichamelijk niet meer in staat is zijn oude werkzaamheden te hervatten. Er wordt een zogeheten spoor 2 traject gestart, waarbij wordt gezocht naar ander passend werk, eventueel bij een andere werkgever. Het UVW oordeelt in maart 2014 dat de werkgeefster zich voldoende heeft ingespannen om de re-integratie van de man mogelijk te maken. Binnen afzienbare tijd zal hij voor een WIA-keuring in aanmerking komen.

  Stiekem bijklussen
  Dan hoort de werkgeefster via via dat de monteur, tegen de afspraken in, bijklust bij een concurrent in Hoensbroek. Ze besluit een recherchebureau in te huren om deze geruchten te controleren. Bij de zitting in de rechtbank Limburg geeft ze aan dat ze de man niet wilde confronteren met geruchten en eerst zelf aan waarheidsvinding wilde doen.

  Verslag recherchebureau
  Het recherchebureau observeert de man enkele dagen en constateert onder meer dat de man ‘voorovergebogen aan de voorkant van een grijze auto waarvan de motorklep openstaat aan het werk was’ en ‘aan het werken was aan een auto die op de brug stond’. Het bureau neemt foto’s en doet verslag. Voor de werkgeefster is de zaak duidelijk en ze wil dat de rechter met onmiddellijke ingang een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De loonbetaling beëindigt ze per direct. In een gesprek met de monteur in december 2014 wordt hem dit meegedeeld.

  Slecht werkgeverschap
  De monteur heeft een heel andere lezing. Hij heeft wel degelijk bij zijn werkgeefster aangegeven dat hij aanwezig zou zijn in de andere garage, toevallig van een vriend van hem. Hij weet zelfs de plek precies te noemen, namelijk op de parkeerplaats bij de plaatselijke vestiging van de Gamma. Hij werkte ook niet in de andere garage, hij ‘liep er slechts rond’ vanwege ‘arbeidstherapeutische redenen’. Niet hij, maar zijn werkgeefster heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Hij noemt het slecht werkgeverschap dat zijn baas hem niet gewoon zelf heeft gevraagd of hij aan de slag bij de andere garage. De inzet van het recherchebureau ziet hij als een grove schending van zijn rechten als werknemer.

  De man had naar eigen zeggen geen informatieplicht. Ook heeft hij geen betaling ontvangen voor de uren die hij daar rond liep. Hij vraagt de rechter het verzoek van de werkgeefster af te wijzen of hem een vergoeding van € 8.777,16 toe te kennen die hij anders via de WIA-uitkering had ontvangen.

  Oordeel rechter
  De rechter oordeelt dat de werkwijze van de werkgeefster juist duidt op zorgvuldigheid, doordat ze de monteur niet heeft geconfronteerd met geruchten. De inzet van het recherchebureau is in dit geval niet in strijd met goed werkgeverschap. Ook was het wel degelijk aan de werknemer de taak om zijn baas en de bedrijfsarts op de hoogte te houden van eventuele activiteiten bij de andere garage. Na twee jaar van inspanningen om re-integratie mogelijk te maken had zijn baas daar wel recht op. Als hij dat zijn baas al gemeld heeft is de parkeerplaats van een bouwmarkt daar niet de plek voor, stelt de rechter. Hij ontbindt het contract per 1 februari 2015. Omdat hij de monteur verantwoordelijk houdt voor het schaden van de arbeidsrelatie komt hij niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.

 • Aanvraag voor meer informatie

  Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.Ervaringen van klanten

Active CSI wordt erkend door

Active CSI: Als recherchebureau erkend door ministerie van Justitie onder erkenningsnummer POB 1188.

Aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer M1402140